TOX PRESSOTECHNIK
BE: +31 20 6715566

Privacybeleid

Privacyverklaring van TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

1. Toepassingsgebied, verantwoordelijke, toezichthouder voor gegevensbescherming, definities

1.1 Onderstaande privacyverklaring geeft informatie over welke persoonlijke gegevens wij, TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG, verwerken en op welke manier dit gebeurt.

De privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonlijke gegevens

 • bij een bezoek aan onze websites (zie punt 2.1 hieronder),
 • bij de omgang van persoonlijke gegevens van onze klanten, leveranciers, bezoekers en overige communicatiepartners (punt 2.2) en
 • bij de omgang met gegevens van sollicitanten (punt 2.3).

1.2 De

TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG
Riedstrasse 4
88250 Weingarten
Deutschland
Tele.: +49 (0) 751 5007-0
Fax: +49 (0) 751 5007-139
E-mail: info@tox-pressotechnik.com

is verantwoordelijk conform art. 4 punt 7 van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking van persoonlijke gegevens conform deze privacyverklaring (zie ook onze colofon).

Onze toezichthouder voor gegevensbescherming is:

de heer Dr. Florian Deusch, advocaat, gespecialiseerd in IT-recht, Advocatenkantoor Dr. Gretter;
externe toezichthouder voor gegevensbescherming (gecertificeerd conform TÜV en udis gGmbH - Ulmer Akademie für Datenschutz und Datensicherheit gGmbH).

De toezichthouder voor gegevensbescherming is tijdens de algemeen gebruikelijke kantoortijden als volgt bereikbaar:

Advocatenkantoor Dr. Gretter
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg
Duitsland
Tel.: +49 751 362250
E-mail: datenschutz(at)gretter-rae.de

Hij is tegelijkertijd toezichthouder voor gegevensbescherming van TOX® PRESSOTECHNIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG.

1.3 Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, de informatie over uw gebruik van onze websites (zie hiervoor punt 2 hieronder).

Verwerking is elk proces in verband met persoonlijke gegevens. Verwerking betreft bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaarmaken door middel van doorzending, verbreiden of een andere vorm van ter beschikking stellen, samenbrengen of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van persoonlijke gegevens.

2. Verwerking van persoonlijke gegevens door TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

2.1 Verwerking van persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze websites of bij het contact opnemen via e-mail; doel en rechtsgrondslag

2.1.1 Informatief gebruik van onze websites

Wanneer u de websites louter informatief gebruikt, dus wanneer u zich niet aanmeldt of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server verstrekt. Wanneer u onze websites wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens:

 • IP-adres,
 • datum en tijdstip van informatieverzoek,
 • verschil in tijdzones ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT),
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode,
 • elke overgedragen gegevenshoeveelheid,
 • website waar het verzoek vandaan komt,
 • browser;
 • besturingssysteem en de interface ervan,
 • taal en versie van de browsersoftware.

Doel en rechtsgrondslag

Het doel van de verwerking van deze gegevens is om u te informeren over onze websites en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen. Rechtsgrondslag is artikel 6 lid (1) eerste zin sub f) AVG. Conform hiermee is de verwerking van persoonlijke gegevens ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen wettig, tenzij de belangen of fundamentele rechten of vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen.
Deze persoonlijke gegevens worden alleen voor de duur van uw bezoek aan onze websites opgeslagen.

2.1.2 Contact opnemen per e-mail of via het contactformulier op onze websites

Wanneer u per e-mail of via een contactformulier met ons contact opneemt, slaan we de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) op teneinde uw vragen te kunnen beantwoorden. We wissen de eventuele gegevens in verband hiermee, wanneer het opslaan ervan niet meer vereist is, of beperken de verwerking ervan mochten de gegevens om wettelijke reden bewaard moeten worden. Rechtsgrondslag voor deze verwerkingsprocedures is artikel 6 lid (1) eerste zin, sub f) AVG, tenzij de gegevens om wettelijke redenen bewaard moeten worden. In dit geval is de rechtsgrondslag voor het opslaan artikel 6 lid (1) eerste zin sub c) AVG; conform hiermee is de verwerking wettelijk, tenzij dit vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

2.1.3  Cookies

a) Naast eerdergenoemde gegevens worden er bij uw gebruik van onze websites cookies op uw pc opgeslagen. Het gaat bij cookies om kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de door u gebruikte browser, en waardoor er naar degene die de cookie plaatst (hier: wij) bepaalde informatie toestroomt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer overdragen. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Rechtsgrondslag hiervoor is uw, te allen tijde herroepbare, toestemming conform artikel 6 lid (1) eerste zin sub a) AVG, die u bij het begin van uw bezoek aan onze websites verstrekt, resp. artikel 6 lid (1) eerste zin sub f) AVG.

b) Deze websites maken gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hierna worden toegelicht:

 • tijdelijke cookies (zie hiervoor aa)
 • permanente cookies (zie hiervoor bb).

  aa) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u de browser afsluit. Hieronder vallen met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser van de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw pc worden herkend wanneer u naar onze websites terugkeert. Sessiecookies worden gewist wanneer u zich afmeldt of de browser afsluit.

  bb) Permanente cookies worden automatisch na een door ons bepaalde duur gewist, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde bij de veiligheidsinstellingen van uw browser wissen. Met het wissen van de cookies herroept u tegelijkertijd uw toestemming voor het verwerken van de betreffende cookies.

c) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld het accepteren van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Let op: het kan dan zijn dat u niet alle functies van onze websites kunt gebruiken.

2.1.4. Google Analytics

a) Deze websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de websites te analyseren. De informatie die de cookie over uw gebruik van deze websites genereert, wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS overdragen en daar opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze websites geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere contracterende staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte eerder afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het complete IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze websites zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de websites te evalueren, om rapportages over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de websites en het internet te leveren aan de exploitant van de websites.

b) Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

c) U kunt de opslag van cookies voorkomen via een bepaalde instelling van uw browsersoftware; we wijzen u erop dat u dan eventueel niet alle functies van de websites in hun geheel zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de websites betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) richting Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door vanaf de volgende link de beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ook kunt u voorkomen dat Google Analytics een en ander verzamelt, en wel door op de volgende link te klikken. Via deze link wordt er een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze websites voortaan worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

d) Deze websites gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor worden IP-adressen afgekort verder verwerkt en kan er worden uitgesloten dat ze betrekking hebben op personen. Wanneer er aan de over u verzamelde gegevens een persoonlijk verband wordt toegekend, wordt dit ook direct uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens derhalve onmiddellijk gewist.

e) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze websites te analyseren en deze regelmatig te kunnen verbeteren. Via de gegenereerde statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker op een interessantere wijze inrichten. Voor de uitzonderingsgevallen waarbij persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan de EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6 lid 1, eerste zin sub f AVG.

f) Informatie van derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersbepalingen: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html, overzicht betreffende gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en de privacyverklaring: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

g) Deze websites gebruiken Google Analytics bovendien voor een analyse van bezoekersstromen die via een gebruikers-ID plaatsvindt met behulp van meerdere apparaten. In uw account kunt u onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens" genoemde analyse uitschakelen.

2.1.5 Opname van YouTube-videos

a) In ons online aanbod hebben we YouTube-videos opgenomen die op www.YouTube.com zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld.

b) Wanneer u de websites bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze websites hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder punt 2.1.1 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit dat YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt via welke u bent aangemeld, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Wanneer u deze toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, dan dient u zich vóór het activeren van de knop af te melden. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of doelgerichte samenstelling van haar websites. Een dergelijke analyse vindt met name (zelfs voor nietaangemelde gebruikers) plaats voor het verzorgen van doelgerichte reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk via uw activiteiten op onze websites te informeren. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van deze gebruikersprofielen; om dit recht uit te oefenen, richt u zich tot YouTube.

c) Verdere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door YouTube vindt u in onze privacyverklaring. Hierin vindt u ook verdere informatie over uw rechten en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan de EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.1.6 Registratie en nieuwsbrief

a) Wanneer u bepaalde toepassingsgebieden van onze websites wenst te gebruiken, bijvoorbeeld het downloaden van CAD-gegevens, dient u zich met de volgende gegevens over uzelf te registreren:

 • voornaam, achternaam,
 • bedrijf waarbij u werkzaam bent,
 • contactgegevens van het bedrijf (e-mail, postadres, telefoonnummer; de brancheaanduiding is optioneel). Voor deze gegevens dient u een redelijkerwijs veilig wachtwoord toe te kennen.

b) Voor de registratie ten behoeve van het downloaden van onze CAD-gegevens gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Hierbij sturen wij u nadat u uw registratiegegevens hebt ingevoerd, een e-mail naar het aangegeven e-mailadres, waarin wij u verzoeken om ons genoemde registratiegegevens te bevestigen. Wanneer u uw aanmelding niet bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en aan het einde van de wettelijke bewaartermijnen (in ieder geval tot aan het einde van de verjaringstermijn voor een dergelijke aanvragen) gewist. Bovendien slaan we de door u ingevulde IP-adressen, de momenten waarop u uw registratiegegevens invoert en de bevestiging ervan elke keer op. Doel hiervan is dat we kunnen bewijzen dat u zich hebt aangemeld en eventueel een mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens kunnen ophelderen. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid (1) eerste zin sub f) AVG.

c) Nieuwsbrief
In het kader van de registratie hebt u de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief waarin u actuele informatie vindt over onze onderneming en ons dienstenpakket. De verklaring om een abonnement te nemen op onze nieuwsbrief is vrijwillig. U kunt zich aanmelden voor het downloaden van de CAD-gegevens zonder dat u zich abonneert op de nieuwsbrief. Nadat u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, voeren we de zogenaamde double-opt-in-procedure uit, zoals weergegeven sub b) hieronder. Indien u zich bij uw registratie voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, bevestigt u via de double-opt-in-procedure ook uw toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief verwerken we uitsluitend uw e-mailadres, uw naam en de naam van het bedrijf waarbij u werkzaam bent, zodat we u de nieuwsbrief kunnen toesturen en u persoonlijk kunnen aanspreken. Rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonlijke gegevens is artikel 6 lid 1 eerste zin sub a) AVG. U kunt uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen en aangeven dat u deze niet meer wenst te ontvangen. U stuurt hiervoor een e-mail naar info@tox-de.com of een bericht naar de in de colofon aangegeven contactgegevens.

2.2 Verwerking van persoonlijke gegevens van klanten, leveranciers, bezoekers en overige communicatiepartners

2.2.1 Van de contactpersonen bij onze klanten, leveranciers (of leveranciers-sollicitanten), bezoekers van onze bedrijfsruimtes en fabrieksterreinen en overige communicatiepartners (hierna ook "betrokkenen" genoemd) verwerken we de volgende gegevens:

 • aanspreekvorm, voornaam en achternaam alsmede functie (eventueel in het bedrijf van de betreffende persoon resp. bij een instantie)
 • communicatiegegevens bij het bedrijf resp. de instantie, bestaande uit aanspreekvorm, telefoonnummer (vast/mobiel) en e-mailadres,
 • alle informatie die voor de verwerking van de steeds vereiste communicatie nodig is, met name project- resp. contractgegevens (vooral bij klanten en leveranciers), e-mails, afspraken en resultaten van besprekingen,
 • bij contactpersonen van klanten: laatstelijk plaatsgevonden contact,
 • bij bezoekers: datum van bezoek, tijd van aankomst en verlaten van fabrieksterrein, contactpersoon van de bezoeker binnen onze onderneming, kenteken van het motorvoertuig dat de bezoeker op ons terrein heeft geparkeerd.

2.2.2 De gegevens conform punt 2.2.1 verwerken we voor de volgende doelen en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • bij contactpersonen van klanten en leveranciers: om bij de naleving van onze overeenkomsten met onze klanten en leveranciers vertrouwelijk te kunnen communiceren en (bij klanten), om naar de prestaties van onze onderneming te verwijzen (reclame),
 • bij bezoekers: om het bezoek mogelijk te maken en voor het uitoefenen van ons huisrecht in het belang van de veiligheid van onze onderneming,
 • bij alle overige communicatiepartners: voor het afhandelen van de steeds door de betrokkene verzochte communicatie.

Rechtsgrondslag is in alle gevallen artikel 6 lid (1) eerste zin sub f) AVG. Indien er geen duurzame contractuele of andere juridische verhouding met de onderneming resp. instantie van de betrokkene bestaat, worden diens persoonlijke gegevens alleen verwerkt resp. opgeslagen om steeds de concrete taak te vervullen.

2.2.3 Bovendien verwerken we persoonlijke gegevens van onze klanten resp. van hun contactpersonen (naam, voornaam, bedrijf en, in omstandigheden, geboortedatum) ook, om onze publiekrechtelijke verplichtingen ten opzichte van instanties na te komen, bijvoorbeeld voor fiscale documentatie en handelsdocumentatie alsmede voor de uitvoercontrole. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid (1) eerste zin sub c) AVG.

2.3 Gegevens van sollicitanten

2.3.1 Van personen die via het sollicitatieformulier op onze websites of anderszins voor een baan bij ons solliciteren, verwerken we de volgende gegevens:

 • voornaam, achternaam, e-mailadres, aanspreekvorm, telefoonnummer (voor zover aangegeven) alsmede de aan ons verstrekte sollicitatiegegevens.

2.3.2 Onder voorbehoud van een afzonderlijk verklaarde toestemming verwerken we de gegevens alleen om de procedure van de betreffende sollicitatie uit te voeren; zonder toestemming worden de gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure en de in zoverre doorslaggevende bewaartermijnen niet opgeslagen.

3. Verstrekken en doorgeven van uw gegevens aan derden

We verstrekken uw gegevens in principe niet aan derden zonder uw toestemming daarvoor.

Voor de elektronische gegevensverwerking maken we gedeeltelijk gebruik van de ondersteuning door derde bedrijven. Het betreft hier betrouwbare dienstverleners die we zorgvuldig hebben geselecteerd, zodat ze uw gegevens conform onze opdracht verwerken. Rechtsgrondslag hiervoor is artikel 28 AVG. Vanzelfsprekend zijn onze dienstverleners ertoe verplicht om zorgvuldig met de gegevens om te gaan, alleen volgens onze aanwijzingen en de geldende vereisten inzake gegevensbescherming, en met name de gegevens noch voor eigen doeleinden te gebruiken, noch aan derden door te geven.

Bovendien kunnen er zich individuele gevallen voordoen waarbij we op bevel van de overheid wettelijk verplicht zijn tot het doorgeven van uw gegevens, wanneer en voor zover dit met het oog op strafvervolging of ter voorkoming van gevaar, door de politie of andere instanties vereist is. Rechtsgrondslag voor het doorgeven is in deze gevallen artikel 6, lid (1) sub c) AVG.

Tot slot kunnen er gevallen zijn waarbij uw gegevens voor één van de onder punt 2 genoem-de doeleinden op basis van de verdeling van de werkzaamheden binnen de TOX®-groep worden doorgegeven aan vennootschappen die onder de vennootschapswetgeving met TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG verbonden zijn (dochter- of zustermaatschappijen).

Doel van het doorgeven is om de werkzaamheden die zich bij het nastreven van bedrijfsdoeleinden binnen een groep ondernemingen voordoen, binnen onze groep ondernemingen gestructureerd en conform onze verdeling van werkzaamheden uit te voeren; rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 lid (1) eerste zin sub f) AVG. Voor zover er daarbij persoonlijke gegevens buiten de staten van de Europese Economische Ruimte ("EER") worden verwerkt, beschermen we uw persoonlijke gegevens, doordat we deze binnen onze groep ondernemingen uitsluitend conform de modelcontractbepalingen doorgeven en verwerken die de EU-Commissie in de zin van artikel 46 lid (2) sub c) AVG heeft opgesteld. Deze modelcontractbepalingen vindt u op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

4. Uw rechten

4.1 U hebt jegens ons de volgende rechten betreffende de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben:

 • het recht op informatie, of en welke persoonlijke gegevens we van u verwerken,
 • recht op rectificatie of wissen van uw gegevens,
 • recht op het beperken van de verwerking,
 • recht van beroep tegen de verwerking, voor zover de rechtsgrondslag van de verwerking artikel 6 lid (1) eerste zin sub f) AVG is en
 • recht op gegevensoverdracht.

4.2 U hebt bovendien het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

5. Wijziging van deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment voor de toekomst te wijzigen. Een steeds actuele versie ervan is beschikbaar op onze websites. We adviseren u onze websites regelmatig te bezoeken voor informatie over de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

Versie: 23 mei 2018

Our customers are our reference
 • Logo Audi
 • Logo AWL
 • Logo Blum
 • Logo BMW
 • Logo Bosch
 • Logo Brose
 • Logo BSH
 • Logo Comau
 • Logo Continental
 • Logo EBM Papst
 • Logo Electrolux
 • Logo Faurecia
 • Logo FFT
 • Logo GM
 • Logo Hettich
 • ifm Tettnang, Kunde von TOX PRESSOTECHNIK
 • Logo KUKA
 • Logo Mercedes Benz
 • Logo Opel
 • Logo SEAT
 • Logo VDH
 • Logo VW
 • Logo Whirlpool
 • Logo ZF

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK
Mensinge 23
1083 HB Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 6715566
Contact
BE: +31 20 6715566 Contactformulier
 
Cookie Information

Om de inhoud van onze aanwezigheid op het web voor u zo goed mogelijk weer te geven, maken we gebruik van cookies. U kunt cookies via uw browserinstellingen weigeren of reguleren.